Tag Archives: Dutch

Koxinga vs. the Dutch on Formosa: a book from 1675

This title doesn’t exactly trip off the tongue: ‘t Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden…. So Camphor Press probably won’t be reprinting it a new English edition. But even so — and even […]